Dear clients, in our efforts to keep you updated with the important endeavors of the university, this old domain will remain active until the new domain, www.ust-legazpi.edu.ph, becomes operational. Thank you!

Feature

Normal Text   Medium Text   Large Text   Print Version   Mail to Friend

Santo Domingo ang Huwaran ng Kagalakan

“Balutin natin ang ating mga sarili sa panalangin sa halip na kasamaan, pagpapakumbaba ang mamutawi sa ating puso’t isipan kaysa pairalin ang pagmamataas at pagkamakasarili.” Mga katagang nais itimo ni Santo Domingo sa ating mga isipan. Sino nga ba si Santo Domingo at bakit nga ba siya ang tinaguriang “Preacher of Joy”?

Taong 1191 magkaroon ng matinding taggutom sa Espanya, ang mga tao ay nagsusumamo na mabigyan ng pantawid gutom. At sinagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin, isang taong may mabuting puso ang nagbenta ng kanyang mga ari-arian upang madugtungan ang mga pangangailangan ng mga tao. Hindi sya nanghihinayang ng kanyang kayamanang manuskrito na gawa sa balat ng mga hayop na ipagpalit sa mga pagkain upang maibsan ang kanilang paghihirap. Noong tinanong sya ng kaniyang mga kasama kung bakit ito’y kaniyang ginawa, ang isasagot niya ay “Mas pipiliin ninyo ba akong magbasa at mag-aral sa mga patay na balat na ito habang namamatay ang mga tao sa gutom?” Ipinakita nya sa kaniyang mga ginawa ang kaniyang matinding pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Ninais nya maglakad ng nakayapak, matulog sa sahig, gumamit ng mga kasangkapang na mababa ang kalidad at sumuot ng simpleng damit upang ipakita sa madla na siya’s isang huwaran ng taong kontento sa lahat ng bagay, isang taong hindi mo mariringgan ng reklamo sa halip ay mga pagpupuri sa Panginoon. Ikaw, kayo kaya ba ninyong maglakad na nakayapak? Matulog sa sahig, at walang makabagong teknolohiya sa kasalukuyan? Imulat natin ang ating mga mata, naglipana ang mga taong sagana buhay, walang mga problema dahil sa isang kisap ng mata ang lahat ng mga ninanais ay agad nakakamtan. Bakit hindi natin ibahagi ang ating yaman at tulungan ang ating mga kapwa? Mahirap ba tumulong sa mga nangangailangan? Hahayaan mo lang ba na masayang ang pagkain sa hapag kainan habang m,ay kapwa kang kumakalam ang sikmura? Sana naman ay buksan natin ang ating mga puso, at tularan natin si Santo Domingo na marunong makuntento sa anuman na mayroon sya at magpapasalamat sa mga maliliit na grasya mula sa Diyos. At para naman sa humahangad ng grasya, huwag agad kayong mawalan ng pag-asa “magkaroon ka ng kasiyahan sa Panginoon at ibibigay nya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso.” Mga salita mula sa libro ng awit sa ika tatlumput pitong kabanata, ika apat na bersikulo.

Ano ang dapat nating gawin upang ang kagalakan sa puso ay makamtan? Talikuran ang mapandayang pangako ng kasalanan tumawag ka kay Jesus upang iligtas ka sa pagkabagabag sa kaprusahan at sa pang-aalipin ng kasalanan.

Jose Mari Ubaña is from the College of Business Management and Accountancy (CBMA). He placed first in the Oratorical Category during the Speech Festival 2018.

Posted on: 08.20.2018

bottom imagespacer Special Anouncements
bottom imagespacer Schedule of Examinations
bottom imagespacer DOWNLOADS