Dear clients, in our efforts to keep you updated with the important endeavors of the university, this old domain will remain active until the new domain, www.ust-legazpi.edu.ph, becomes operational. Thank you!

Feature

Normal Text   Medium Text   Large Text   Print Version   Mail to Friend

Unang Pahina

Nagsimula ang lahat sa tunog ng unang pahinang binubuklat, mga numerong kailangang dagdagan o bawasan, at mga paliwanag sa iba’t ibang kaganapan sa ating mundong ginagalawan. Sa bawat hakbang, lagging may gurong nakaagapay, gumagabay at nagtutuwid ng ating pagkakamali. Sa kay dami rami nilang naitulong sa atin, isang tanong parin ang bumabagabag sa aking isipan, sino ng aba ang mga guro?

Simula pa lamang kabataan ay namulat na tayo sa dalawang bahay-ang kanya-kanyang mga bahay at ang paaralan. Sa paaralan, may mga tinatawag rin tayong mga magulang: ang mga guro. Sila ang gumagabay sa atin kapag tayo ay nasa silid-aralan, nagtuturo ng iba’t ibang mahahalagang impormasyon at nagbibigay kaliwanagan sa iba’t ibang katanungang nasa ating mga isipan. Sila ang nagturo sa ating magbasa, magsulat, magcompute at marami pang iba. Sa bawat araw na tayo ay nasa pangangalaga nila ay uuwi tayong may bagong natutunan na nagpapalawak ng ating pagintindi sa iba’t ibang konsepto. Kung baga natutulungan nila ang ating mga magulang na pagtibayin tayo namaging mabuting tao sa hinaharap.

Di maikakaila na dahil sa mga turo nila, nagkaroon tayo ng mas matibay na pundasyon para harapin ang mga hamon ng buhay. Isa pa, dahil rin sa kanila, naihanda tayo sa ating kanya kanyang magiging trabaho para sa hinaharap. Nais mong maging arkitekto? Tuturuan ka nila kung pano magdisenyo ng mga imprastraktura. Pinangarap mong maging doctor? Ibabahagi nila saiyo ang kanilang kaalaman sa iba’t ibang proseso sa hospital. Gusto mom aging abogado? Tutulungan ka nilang intindihin ang iba’t ibang mga batas na maari mong gamitin kung ika’y nasa korte na. Ano man ang iyong balak para sa kinabukasan, ang mga guro ay laging nariyan upang mas mapadali ang mga gawain. Kaya naman iyong mapagtatanto na totoo ngang ang mga turo ng ating mga guro ang gagabay para sa ating kinabukasan.

Nagsimula ang lahat sa tunong ng unang pahinang binubuklat, mga numerong kailangang dagdagan o bawasan at mga paliwanag sa iba’t ibang kaganapan sa ating mundong ginagalawan. Nagpatuloy sa tambak a thesis na isusulat, libo libopng equations na hinahanapan ng derivative, at napakakomplikadong theory of relativity ni Einstein. Sa bawat hakbang, bawat pagkadapa, bawat pagbangon, laging may gurong nariyan. Kung tatanungin ako, sino nga ba ang mga guro? Io ang aking sagot. Sila ang mga taong naghanda sa aking harapin ang kinabukasang nakaabang nang mas malakas, may tibay ng loob at takot sa Diyos.

Posted on: 10.26.2018

bottom imagespacer Special Anouncements
bottom imagespacer Schedule of Examinations
bottom imagespacer DOWNLOADS